“Neptūnas” ir “Žalia giria Premium”

Natūralus mineralinis vanduo „Neptūnas“

Duomenys nuo 0,5 litrų talpos negazuoto natūralaus mineralinio vandens „Neptūnas“ butelio (nupirktas 2013-03-23 Hyperrimi prekybos centre Žirmūnų gatvėje): 

Galioja iki 2014-03-01 (B048 11:21). Jeigu galiojimo laikas yra vieneri metai, tai šis vanduo  išpilstytas 2013-03-01 11:21 val. 

Analitinė kompozicija (mg/L):

Kalcis (Ca2+) ……….41

Magnis (Mg2+)………..7

Natris (Na+) ………. 2,4

Kalis (K+) …………..0,9

Hidrokarbonatai (HCO3) ….154

Chloridai (Cl) ………< 5

Sulfatai (SO42–) ……..6,2

SiO2 ………….. 29

Sausoji liekana (180 0C) ….136

pH ……………7,6 (pH vienetai)

 

Trumpas komentaras: labai nedidelės mineralizacijos kalcio-magnio hidrokarbonatinis vanduo. Vandenyje daugiausiai yra teigiamų kalcio ir magnio bei neigiamų hidrokarbonatų jonų, tačiau ir jų koncentracijos yra labai nedidelės.  Pagal  kalcio ir magnio jonų koncentracijas apskaičiuotas bendrasis šio vandens kietumas lygus 2,6 mekv/L. Tai yra pakankamai minkštas vanduo.  Nedidelę šio vandens mineralizaciją lemia tai, kad požemyje yra mažai kalcio bei magnio mineralų (kalkakmenio, dolomito, gipso)  ir vanduo kontaktuoja su menkai tirpiu smėliu (SiO2).

Šiek tiek stebina  gana didelė silikatų koncentracija. Ar nebus taip, kad užmirštas panaudoti kablelis ir vietoje 2,9 mg/L SiO2 atsirado 29 mg/L SiO2. Reikės patikrinti. Jeigu  SiOkoncentracija iš tikrųjų lygi 29 mg/L, tuomet šio vandens vertė gali keistis. 

P.S. 2013-05-08 buvo nustatyta  SiOkoncentracija “Neptūno” vandenyje, o taip pat Vilniaus Antavilių vandenvietės vandenyje.  Rastos koncentracijos buvo tokios:

“Neptūnas”    –  25,2 mg/L

Antaviliai    –   15,6 mg/L.

Ta proga noriu “Neptūno” atsiprašyti už anksčiau pareikštas abejones, o taip pat  nuoširdžiai padėkoti UAB “Vandens tyrimai” vadovui Valdui Šimčikui už atliktą cheminę analizę.

 

 

Negazuotas šaltinio vanduo „Žalia giria Premium“

Duomenys nuo 5 L talpos butelio:

 

Dalis geležies pašalinta. Šis vanduo paruoštas pagal patvirtintą oksidavimo ozonu sodrintu oru technologiją. Iš 200 m gylio gręžinio Nr. 31099, Liepkalnio 148, Vilnius. Geriausia iki 2013-08-18. 

Cheminė sudėtis (mg/L):

Kalcis (Ca2+) ……….59,61

Magnis (Mg2+)………..15,55

Natris (Na+) ………. 4,57

Kalis (K+) …………..4,18

Geležis ………. 0,014

Hidrokarbonatai (HCO3) ….242

Chloridai (Cl) ………2,41

Sulfatai (SO42–) ……..14,35

Fluoridai (F) …….. 0,38

Sausoji liekana (180 0C) ….237

Trumpas komentaras: vidutinės mineralizacijos kalcio-magnio hidrokarbonatinis vanduo. Nustebino rezultatų pateikimas su dešimtosiomis ir šimtosiomis miligramų dalimis. Pagal kalcio ir magnio jonų koncentracijas apskaičiuotas bendrasis šio vandens kietumas lygus 4,3 mekv/L. Tai yra vidutinio kietumo vanduo.

 

Autoriaus atliktos šių vandenų cheminės analizės rezultatai pateikti 1 lentelėje.

 

1 lentelė. „Neptūno“ ir „Žalia giria Premium“ cheminės analizės rezultatai

Vandens kokybės rodiklis, jo vienetai

Vandens kokybės rodiklio vertė

Ištrauka iš Lietuvos mineralinio vandens higienos normos HN 28: 2003

Ištrauka iš Lietuvos geriamojo vandens higienos normos HN 24:2003

„Neptūnas“

„Žalia giria Premium“

pH, pH vienetai

7,91

7,58

Nenormuojamas

6,5–9,5

Savitasis elektros laidis, μS/cm

230

461

Nenormuojamas

≤ 2500

Bendrasis kietumas, mekv/L

2,5

4,5

Nenormuojamas

Nenormuojamas

Bendroji mineralizacija, mg/L

204

394

Nenormuojama

Nenormuojama

Geležis, mg/L

0,004

0,015

Nenormuojama

≤ 0,2

Amonis, mg/L

0,038

0,034

≤ 0,5

≤ 0,5

Nitritai, mg/L

0,021

0,061

≤ 0,1

≤ 0,5

Hidrokarbonatai, mg/L

146

262

Nenormuojami

Nenormuojami

Permanganato skaičius, mg O2/L

0,5

0,6

Nenormuojamas

≤ 5,0

 

Cheminės analizės rezultatų komentaras

a) „Neptūnas“: labai mažai mineralų turintis ir labai minkštas vanduo. Nei vienas nustatytas vandens kokybės rodiklis neviršija abiejų higienos normų reikalavimų. Taigi, galima sakyti, kad reklamose per televiziją skambantis teiginys „Neptūnas – gryniausia dalis tavęs“, yra teisingas. Jeigu maža vandens mineralizacija yra privalumas, tai tada reikia pirkti (gamintis) distiliuotą arba atvirkštinio osmoso būdu demineralizuotą vandenį ir jį gerti. Taigi, gerai tai ar blogai, kad vandenyje yra labai mažai organizmui reikalingų mineralų, palieku spręsti skaitytojams. Kita vertus, maža vandens mineralizacija turi ir privalumų. Pavyzdžiui,  su šiuo vandeniu paruošta arbata bus skaidresnė, kadangi į nuosėdas iškris mažiau kalkių. Kitaip tariant, noriu pasakyti, kad kiekvienoje situacijoje galima surasti ir pliusų ir minusų, tačiau bet kuriuo atveju svarbiausia išlikti optimistu.

b) „Žalia giria Premium“: šis vanduo taip pat tenkina abiejų higienos normų reikalavimus, tačiau jame mineralinių medžiagų yra beveik du kartus daugiau negu „Neptūne“. Šio vandens bendroji mineralizacija  tik nežymiai mažesnė už daugeliui Vilniaus mikrorajonų tiekiamo Antavilių vandens ruošimo įrenginiuose paruošto puikios kokybės geriamojo vandens mineralizaciją.

Visi trys šie vandenys yra geriamojo vandens kokybės. Skiriasi tiktai jų kaina. Gerai, kad galime rinktis.