Pirkimo ir Grąžinimo tvarka

Prekių pristatymo sąlygos

1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga arba atsiimti
prekes viename iš Lietuvos pašto skyrių ar Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte.
2. Pirkėjų patogumui, siekiant taupyti brangų laiką, Pardavėjas teikia paslaugą „Kurjeris“:
2.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo
pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas

Prekių, esančių internetinėje parduotuvėje, pagrindinės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės, esančiame aprašyme. Gamintojo garantija suteikiama
tam tikroms prekėms, kurių aprašyme pažymėtos garantijos sąlygos ir terminai, bei su preke perduodamame garantiniame talone. Prekėms, kurių
aprašyme nėra nurodyti gamintojo garantiniai terminai, bei sąlygos, mes taikome sekančius garantinius įsipareigojimus nustatytus LR teisės aktais:
Prekių priėmimo garantiniam aptarnavimui punktą rasite adresu Z.Sierakausko 15a-23, Vilnius arba Šilutės pl. 4, Klaipėda. Norėdami išvengti
nesusipratimų, primygtinai prašome Jūsų atidžiai perskaityti prekės eksploatavimo instrukciją, garantinių įsipareigojimų ir nemokamo serviso aptarnavimo
sąlygas, taip pat patikrinti, ar teisingai užpildytas garantinis talonas. Garantinis talonas galioja tik tada, jei jame teisingai ir tiksliai nurodytas prekės modelis,
gaminio serija, numeris, pardavimo data, pardavėjo antspaudas su jo įgalioto asmens parašu ir Jūsų parašas. Pateikdami prekę garantiniam remontui,
būtinai pateikite prekės pirkimo dokumentus ir prekės garantinį taloną.
Garantiniai įsipareigojimai garantijos galiojimo metu atliekami nemokamai. Netinkamos kokybės prekė per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo pristatymo
Jums dienos yra nemokamai keičiama į kokybišką prekę arba grąžinami pinigai. Prekėas pristatomos, atgal su pakuote, nesant pakuotės prekės
nepriimamos. Pažymėtina, kad Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėse yra įtvirtintos sąlygos, kad grąžinant kokybišką prekę ji negali būti naudota, ji turi būti
nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos (kad ją būtų galima realizuoti be papildomų išlaidų pardavėjui). Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų,
kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais. Taigi, vertintina, kad prekės pakeitimų, kurie nebuvo būtini
norint ją apžiūrėti atveju vartotojo reikalavimas dėl prekės grąžinimo tenkintinas pardavėjo sutikimu. Jeigu šalys susitarė dėl vienų prekės savybių (spalvos,
modelio, dydžio, komplektiškumo ar kt.), o faktiškai pristatytas daiktas yra kitoks, tokiu atveju tai yra daikto neatitikimas šalių sutartam asortimentui.
Pardavėjas privalo perduoti pirkėjui tokius daiktus, kurie atitinka šalių suderintą daiktų asortimentą. Pažymėtina, kad tokiu atveju reikia įrodyti aplinkybę,
kad buvo išsirinktas būtent tos spalvos, modelio dydžio, rūšies ar kitų specialių savybių daiktas. Jeigu sutartyje neaptarta nei daiktų asortimentas, nei jo
nustatymo tvarka, tačiau iš sutarties turinio ir esmės matyti, kad daiktai turi atitikti tam tikrą asortimentą, tai pardavėjas privalo perduoti pirkėjui tokio
asortimento daiktus, kurie atitiktų pardavėjui žinomus sutarties sudarymo metu pirkėjo poreikius, arba turi teisę sutarties atsisakyti. Kai pardavėjas
perduoda vartotojui daiktus, neatitinkančius pirkimo–pardavimo sutartyje numatyto asortimento, pirkėjas turi teisę atsisakyti juos priimti ir už juos mokėti,
o jeigu jau sumokėta, – pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą, jei sutartis nenumato ko kita. Kai pardavėjas kartu perduoda pirkėjui ir daiktus, kurie atitinka
asortimentą, ir daiktų, kurie neatitinka asortimento, pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę: 1) priimti asortimentą atitinkančius daiktus ir atsisakyti priimti
asortimento neatitinkančius daiktus; 2) atsisakyti priimti visus daiktus; 3) pareikalauti pakeisti asortimento neatitinkančius daiktus daiktais, numatytais
sutartyje; 4) priimti visus perduotus daiktus. Pažymėtina, kad vartotojas, pastebėjęs perduoto daikto neatitikimą sutartam asortimentui, privalo į pardavėją
kreiptis nedelsdamas.
Tuo atveju, jeigu pirkėjas per protingą terminą po daiktų gavimo nepraneša pardavėjui apie atsisakymą priimti daiktus, tai laikoma, kad vartotojas sutiko su
asortimento neatitinkančių daiktų priėmimu. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis,
patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas tik ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d.
įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka. Šiuo
atveju prekių grąžinimo išlaidas apmokate Jūs.

Jei nusipirkę vieną iš mūsų prekių, pastebėjote, kad ji yra nekokybiška, Jūs turite teisę grąžinti tokią prekę mums per 7 (septynias) darbo dienas nuo
pristatymo Jums dienos. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekę nemokamai pakeisime į kokybišką prekę arba grąžinsime sumokėtus pinigus.
Kokybiški vandens prietaisai prietaisai gali būti grąžinami tik per teisės aktuose bei mūsų Pirkimo-pardavimo taisyklėse nurodytą terminą ir tik laikantis
Taisyklių bei nurodytų reikalavimų. Šiuo atveju prekės grąžinimo išlaidas apmokate Jūs.
Norint grąžinti prekę mums atgal (išskyrus garantinį aptarnavimą), reikia informuoti mus nurodytu telefono numeriu arba elektroniniu paštu.
Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, mes įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės
preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo
taisyklėmis, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.
Tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas tik ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo,
kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmokate Jūs.
Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
• grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
• prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;
• prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas
netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
• grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo pirkėjo gauta;
• grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą prekės grąžinimo
dokumentą, kuris Jums pateikiamas kartu su preke.

1. Pirkti mūsų internetinėje parduotuvėje turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik
turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys; taip pat visų aukščiau
išvardintų asmenų įgalioti atstovai.
2. Pirkėjas, sutikdamas su aquafilter.lt Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes šioje internetinėje parduotuvėje.
3. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių
krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki
visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.
4. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma aquafilter.lt duomenų bazėje.

1. UAB „Vandens filtravimo sistemos“ ir UAB „Vandens filtravimo sistemos“ logotipas yra registruoti prekių ženklai, kurių savininkų išimtines teises saugo
Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai . Kiti šiame tinklapyje esantys prekių ir paslaugų ženklai ir logotipai išimtine teise
priklauso šių prekių ir paslaugų ženklų, logotipų savininkams. Be jų išankstinio rašytinio sutikimo draudžiama naudoti tinklapyje esančius ženklus,
logotipus ir žymenis bet kuriuo Lietuvos Respublikos Prekių ženklų įstatymo, Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo ir kitų teisės aktų
draudžiamu būdu ar forma.
2. UAB „Vandens filtravimo sistemos“ tinklalapio ar bet kurios atskiros jo dalies autorinės turtinės teisės priklauso UAB „Vandens filtravimo sistemos“,
todėl be jos išankstinio rašytinio sutikimo draudžiama atgaminti visą tinklalapį ar bet kurią jo dalį, bet kokia forma ar būdu, versti jį į kitas kalbas ar
kitaip perdirbti, bei naudoti bet kokia forma ar būdu.
3. Draudžiama atlikti bet kokius kitus veiksmus, kuriais gali būti pažeistos išimtinės savininko teisės į šį tinklalapį ar kurie prieštarauja sąžiningos
konkurencijos, autorių teisių apsaugos bei reklamos principams.
4. UAB „Vandens filtravimo sistemos“ visomis įmanomomis priemonėmis siekia užtikrinti tinklapio lankytojų, vartotojų ir klientų privatumo apsaugą.
UAB „Vandens filtravimo sistemos“ tinklalapyje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. UAB „Vandens filtravimo
sistemos“ nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo metodus.
5. UAB „Vandens filtravimo sistemos“ svetainėje lankytojų gali būti prašoma pateikti asmeninę informaciją (nurodyti vardą, pavardę, gyvenamosios
vietos adresą, telefono numerį ir el.pašto adresą). Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes pasiliekame teisę juos pateikti trečiosioms šalims tiktai
konkrečios prekės ar paslaugos teikimo tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek būtina tiems tikslams pasiekti. Mes neatskleidžiame trečiosioms šalims Jūsų
asmens duomenų jokiais kitais atvejais, prieš tai negavę išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes
privalome tai padaryti.

Vandens filtrų montavimas ir aptarnavimas

Prieš metus nusipirkau vandens valymo filtrus. Dabar man siūlo sudaryti filtrų aptarnavimo sutartį. Ar tai būtina?

Vandens valymo filtrai priskiriami užmiesčio namo, sudėtingų inžinerinių sistemų kategorijai. Jei laiku neatliekamas vandens valymo įrangos techninis aptarnavimas, jo gedimo tikimybė ir tolimesnis vandens valymo kokybės mažėjimas smarkiai didėja.

Įrenginių darbo metu, vandenyje esantys mechaniniai užteršimai trukdo normaliam filtro darbui ir ateityje gali sukelti rimtesnių problemų. Be to, vandens kokybės sudėties sezoniniai svyravimai, spaudimo svyravimai įeinant į sistemą, filtrų nominalaus našumo viršijimas, nesavalaikis naudojamų medžiagų papildymas – taip pat veikia vandens valymo sistemos normalų eksploatavimą. Išvengti šių problemų galima tik laiku vykdant filtrų techninį aptarnavimą.

Kompanijos „AQUAFILTER” specialistų rekomendacijomis, optimaliausias laiko intervalas, tarp aptarnavimo vizitų – šeši mėnesiai. Klientus, sudariusius metines techninio aptarnavimo sutartis su mūsų kompanija, administruoja „asmeninis” vadybininkas, kuris praneša jiems apie kitą planinį aptarnavimą ir padeda spręsti visus iškilusius klausimus. Techninį aptarnavimą atliekame užsakovui patogiu laiku, bet kurią savaitės dieną, įskaitant šeštadienį ir sekmadienį.

Vandens valymo klausimas iškyla savaime, jei vanduo, tekantis iš vandentiekio vamzdyno ar gręžinio, yra drumstas, geltonai rusvos spalvos ir turi pašalinį kvapą. Daug sudėtingiau, kai vanduo pagal visus požymius yra visiškai „normalus” – tarsi nėra priežasčių nerimauti. Tuo tarpu pasaulinė patirtis rodo, kad vandens ruošimo sąnaudos sudaro vidutiniškai 5-7 % namo vertės. Ir tai nėra atsitiktinumas. Net išoriškai geras vanduo savo sudėtyje gali turėti tokią ištirpusių ar neištirpusių priemaišų „puokštę”, kad juo naudotis pasidaro nesaugu. Vienareikšmiškai spręsti apie vandens kokybę galima tik atlikus pilną vandens cheminę analizę. Problemą tiksliai išsprendžia valymo sistemos, kitaip tariant, vandens ruošimo sistemos.

Būtina tiksliai žinoti, kokie reikalavimai keliami vandens filtrų sistemai. Vienus sprendimus taikome, jei vanduo naudojamas tik ūkiniams ir buitiniams tikslams. Visai kitus – jei tai geriamo vandens problemos. Mūsų specialistams šią informaciją reikia žinoti tam, kad būtų tinkamai parinkta vandens kaitinimo įranga. Ypatingai atkreipiame dėmesį į vandens kietumą, tiksliau, kartais beveik visišką jo nebuvimą.
Nors vanduo yra skirtas ūkinėms ir buitinėms reikmėms tenkinti, jis vis tiek turi atitikti sanitarinius reikalavimus, keliamus geriamam vandeniui. Tokį vandenį jau galime vadinti „normaliu“, tinkamu naudoti. Jis neskatina rūdžių žymių susidarymo ir santechninės įrangos gedimų. Nieko neatsitiks net išgėrus vieną ar kitą stiklinę tokio vandens, tačiau gėrimui ir maisto ruošimui geriau naudoti aukštesniu lygiu išvalytą vandenį.

Vienareikšmiškai – nuo nuodugnios cheminės vandens analizės. Remdamiesi šios analizės rezultatais ir atsižvelgdami į gyvenamojo būsto kriterijus, galėsime rekomenduoti tinkamą vandens filtravimo sistemą. Taip pat rekomenduojame užpildyti užklausos anketą ir visų šį procesą sukoordinuosime už Jus.

Paprastai manoma, kad pakanka vandenį išvalyti nuo smėlio, drumzlių ir pakibusių dalelių, t. y. padaryti jį skaidrų ir bespalvį, – ir darbas baigtas. Dalis mūsų klientų supranta, kad šito lyg ir nepakanka, tačiau nežino, ką dar galima padaryti, ir kaip vandenyje „pagauti“ tai, kas jame neplaukioja? Todėl kartais žmonės labai nustemba sužinoję, kad iš vandens galima pašalinti jame ištirpusias nematomas medžiagas. Štai pagrindiniai nemalonumai dėl vandens, su kuriais susiduria vartotojai: 

 • Neištirpusių mechaninių priemaišų, smėlio, pakibusių dalelių, rūdžių, taip pat koloidinių medžiagų buvimas vandenyje. Jos paprastai sukelia greitesnį santechninės įrangos ir vamzdžių abrazyvinį susidėvėjimą, o taip pat jų užteršimą.
 • Ištirpusi geležis ir manganas. Toks vanduo iš pradžių būna skaidrus, tačiau nusistovėjęs arba kaitinamas įgauna gelsvai rusvą atspalvį, todėl ant santechninės įrangos atsiranda rūdžių žymės. Dėl padidėjusio geležies kiekio, vanduo taip pat įgauna būdingą „geležies“ prieskonį.
 • Vandens kietumas, kurį lemia vandenyje ištirpusių kalcio ir magnio druskų kiekis. Dėl padidėjusio jų kiekio ant vonios, kriauklės ir t.t. paviršiaus gali atsirasti nuosėdų ir balsvų žymių. Kalcio ir magnio druskos, kitaip dar vadinamos kietumo druskomis, yra visiems gerai žinomų, kalkių nuosėdų atsiradimo priežastis.
 • Nemalonus vandens prieskonis, kvapas, atspalvis. Šiems trims parametrams, kurie paprastai vadinami organoleptiniais rodikliais, įtakos gali turėti vandenyje esančios organinės medžiagos, likutinis chloras, sieros vandenilis.
 • Bakterinė tarša. Ją sukelia įvairūs vandenyje esantys mikrobai arba bakterijos. Kai kurie iš jų gali sudaryti tiesioginę grėsmę žmogaus sveikatai ir gyvybei. Net iš pirmo žvilgsnio nepavojingos bakterijos, savo gyvybinės veiklos proceso metu, išskiria organines medžiagas, kurios ne tik veikia organoleptinius vandens rodiklius, bet ir dalyvaudamos cheminėse reakcijose (pvz.: su chloru), gali sudaryti nuodingus ar kancerogeninius junginius.
 • Pateiktas sąrašas neapčiuopia visų problemų įvairovės, tačiau jis supažindina Jus su pagrindinėmis vandens problemomis, kurias patiria vartotojai. Tikimybė susidurti su vandenyje esančiais sunkiaisiais metalais, nitratais, pesticidais, radionuklidais ir pan. yra gana maža, tačiau jos atmesti taip pat nevertėtų.
  Šiuo metu yra daugybė įrenginių, leidžiančių apdoroti praktiškai bet kokios kokybės vandenį iki tokio lygio, kuris atitiktų pačias griežčiausias higienos normas. Įvairių rūšių įrenginiai skiriasi ir pagal veikimo principą, ir pagal konstrukciją. Labiausiai paplitę yra mechaniniai, cheminiai, absorbciniai ir membraniniai valymo metodai.

Cheminei analizei atlikti reikia 1-2 litrų vandens. Vandeniui įpilti galima naudoti plastikinius butelius. Tačiau reikia atsiminti viena – butelis turi būti nuo geriamojo vandens, o ne nuo gėrimų, kurių sudėtyje yra cukraus ar aromatinių medžiagų. Prieš pilant vandenį į butelį reikia atsukti čiaupą ir leisti vandeniui nubėgti 10-15 min. – po to, šiuo vandeniu reikia išskalauti paruoštą butelį ir nestipria srove pripildyti iki pat kaklelio, su „perpylimu”. Reikia pasistengti išvengti oro kamščio susidarymo po butelio kamšteliu. Po to indą su vandeniu reikia įdėti į nepermatomą maišą ar kuo nors apvynioti. Tai daroma, siekiant išvengti saulės poveikio vandeniui. Atlikus šiuos veiksmus, vandenį atiduodame į specialią laboratoriją. Pageidautina neuždelsti, kadangi kuo greičiau vanduo pateks į specialistų rankas, tuo tikslesni bus analizės rezultatai. Jei to nepavyks padaryti artimiausiomis valandomis, indą su vandeniu reikia padėti į vėsią vietą. Paprastai, siekiant gauti pilną informaciją apie vandens sudėtį, vanduo analizuojamas pagal 15-20 rodiklių. Ekspress analizės pagal 3-4 rodiklius, kurias atlieka kai kurios kompanijos, negali pilnai ištirti vandens sudėties ir jomis negalima remtis projektuojant vandens valymo schemas.

Norint atsakyti į šį klausimą, reikia žinoti tris pagrindinius dalykus:

Pradinio vandens, patenkančio į Jūsų namą, kokybė. Čia padės pilnavertė vandens analizė, atlikta specializuotoje laboratorijoje ar kompanijoje, kuri profesionaliai užsiima vandens valymo sistemų parinkimu ir įrengimu užmiesčio namuose.

Specialistai atsižvelgs į visus reikalingus įrangos parinkimo rodiklius ir įvertins Jūsų vandenį dėl tinkamumo naudoti buitiniams tikslams ar gėrimui. Be to, tikrų savo srities ekspertų kompanijoje, po įrangos įsigijimo, Jums bus grąžinti pinigai, išleisti analizei, o po sistemos paleidimo -nemokamai pateikti išvalyto vandens analizės rezultatai.

Vartojimui reikalingas vandens kiekis ar sistemos našumas. Šiuo atveju reikia suprasti, kad, siekiant parinkti įrangą, yra svarbios ne tiek vandens sąnaudos per parą, kiek vandens valymo sistemos galimybės jo maksimalaus ėmimo momentu. Todėl, kad vandens naudojimas vyksta netolygiai. Paprastai daugiausia vandens sunaudojama rytais ir vakarais ir šis kiekis priklauso nuo gyvenančių name žmonių skaičiaus bei vandens ėmimo taškų (čiaupų ir pan.)

Būtent su šiais maksimaliais išbandymais filtrai turi susidoroti. Priešingu atveju, dalis vandens tiesiog nespės išsivalyti ir nebus tinkamas naudojimui. Įdomu tai, kad reikalavimai, keliami techniniam vandeniui, kuris naudojamas vandens kaitinimo ir sanitarinei – techninei įrangai, gali būti griežtesni, nei reikalavimai, keliami geriamam vandeniui.

Vandens ruošimo sistemos pritaikymo ypatumus lemia vandens šaltinio tipas (gręžinys, kaimo vandentiekis ir pan.), patalpos charakteristika (plotas, drėgnumas ir pan.) ir žmonių buvimo periodiškumas (sezoninis, pastovus).

Atsakymus į šiuos ir kitus klausimus Jums gali pateikti specialistai, profesionaliai užsiimantys vandens valymu.

Kartais į mūsų patyrusius specialistus kreipiasi žmonės, įsigiję vandens valymo sistemas nespecializuotoje organizacijoje: pvz. filtrus rekomendavo ir sumontavo namo vamzdyną įrengę santechnikai. Tačiau gyventojai nepatenkinti filtrų darbo kokybe. Dažniausiai tokios situacijos iškyla dėl įrangos parinkimo klaidų projektavimo etape. Klaidos gali būti tokios:

Vandens valymo sistemos parinkimas, neatsižvelgiant į pradinio vandens cheminę sudėtį;

Vandens cheminės sudėties analizė buvo atlikta pagal sutrumpintą schemą – nebuvo tikrinami kai kurie rodikliai, reikalingi kvalifikuotam įrangos parinkimui;

Neprofesionali cheminės vandens sudėties analizė, kuri pateikia netikslius tyrimo rezultatus – tokius darbus atlieka mažai patirties turinčios ar prastai šį darbą išmanančių kompanijų, siūlančių vandens valymo paslaugas darbuotojai;

Neteisingas reikiamo vandens valymo sistemos našumo apskaičiavimas, dėl kurio maksimaliai, periodiškai naudojant vandenį prasiskverbia teršalai.

Netaisyklingas vandens valymo sistemos parinkimas gali sukelti esančios vandens tiekimo atšakos (kanalizacijos) darbo sutrikimus. Jei į aeracinę valymo sistemą ar septinį rezervuarą, po filtrų regeneracijos plovimo pateks vanduo, kuriame yra kalio permanganato tirpalo ar kitų oksidatorių, žus mikroorganizmai, kurių dėka vykdomas nutekamųjų vandenų valymo biologinis procesas. Tuo atveju, kai septinio rezervuaro talpa numatyta tam tikram nuotėkų skaičiui, „perteklinis” plovimo vandens kiekis (virš apskaičiuoto) gali sukelti nuotėkų išstūmimą iš valymo įrenginio, tolesnių valymo pakopų (jei tokios yra) uždumblėjimą ar nuotėkos puvimą, o vėliau – nemalonaus kvapo atsiradimą.

Iš pirmo žvilgsnio įrangos montavimo reikalavimai patalpoms yra minimalūs, tačiau praktikoje dažnai iškyla situacijos, kai atsiradusios problemos su patalpa, sprendžiamos montavimo eigoje. Pradėkime nuo būtinų reikalavimų:

 • Oro temperatūra patalpoje turi būti virš 5ºC;
 • Į patalpą turi būti atvestas elektros maitinimas (220V);
 • Patalpoje turi būti įvadas į vandenį;
 • Patalpoje turi būti kanalizacijos išvadas;
 • Įrengimo plotas svyruoja nuo 0,5 iki 2,0 m2.
 • Be šių reikalavimų, reikia atsižvelgti į sekančias detales:
 • Kanalizacijos tipas ir dydis;
 • Elektros tiekimo sutrikimai (jei tokių pasitaiko);
 • Namo vandens tiekimo sistemos spaudimas.

Tai tikrai nėra visi klausimai, kuriuos kompanijos specialistai aptaria su mūsų klientais. Kartais reikia iš anksto patikslinti net durų angų, laiptų, o ypač laiptų aikštelių, liukų (jei tai yra pusrūsis) išmatavimus. Esame susidūrę su situacijomis, kai įsigyta įranga netelpa į montavimo patalpą. Siekiant išvengti galimų problemų, geriau iš anksto susisiekti su mūsų specialistais ir numatyti laiką Jūsų patalpų apžiūrai.

Jeigu Jūsų užmiesčio name įrengta vandens ruošimo sistema, kuri gerai susidoroja su savo darbu, o ištekantis vanduo atitinka geriamuosius rodiklius – tokį vandenį galima naudoti kiek techniniams, tiek gėrimo poreikiams. Tačiau, virtuvės papildomo valymo sistemos įrengimo tikslingumas, gali būti lemiamas sekančių veiksnių. Arteziniame ir šulinio vandenyje, kartu su kitais teršalais, galima pastebėti fluoridus ir nitratus, kurių pagrindinė vandens valymo įranga filtracijos metu nepašalina. Čia galima pritaikyti tik įrenginius, veikiančius atbulinio osmoso principu. Tokie įrenginiai visiškai ar dalinai iš vandens šalina druskas. Vanduo po valymo buitinėje sistemoje nėra „negyvas”, o tik dalinai „nudruskintas“ ir idealiai tinka gėrimams ar maistui gaminti. Pagrindinį mineralų ir mikroelementų kiekį žmogus gauna iš maisto produktų, o ne iš vandens. Todėl papildomo geriamojo vandens filtro įrengimas po kriaukle yra logiškas ir prasmingas, o gero kavos ar arbatos skonio gurmanams – tiesiog būtinas.

Vandens valymo klausimas iškyla savaime, jei vanduo, tekantis iš vandentiekio vamzdyno ar gręžinio, yra drumstas, geltonai rusvos spalvos ir turi pašalinį kvapą. Daug sudėtingiau, kai vanduo pagal visus požymius yra visiškai „normalus” – tarsi nėra priežasčių nerimauti. Net išoriškai geras vanduo gali savo sudėtyje turėti ištirpusių ir neištirpusių priemaišų mišinį, todėl naudotis juo yra nesaugu.

Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, 80 % susirgimų planetoje yra susiję su nekokybišku geriamu vandeniu.

Nedaugelis žino, kad:

 • vandenyje esantis smėlis, molis, mineralų dalelės sukelia buitinių prietaisų ir santechninės įrangos gedimus, mažina vandens spaudimą vandentiekio vamzdyne.
 • ilgalaikis vandens su padidėjusiu geležies kiekiu vartojimas, sukelia kepenų ligas, padidina infarktų riziką, neigiamai veikia organizmo reprodukcinę sistemą. Dėl oksidacijos procesų ir geležies bakterijų gyvybinės veiklos vandentiekio vamzdynas gali visiškai „užaugti” per kelis mėnesius.
 • pastovus padidinto kietumo vandens vartojimas yra druskų kaupimosi organizme priežastis, galiausiai sukeliantis sąnarių ligas (artritus, poliartritus), akmenų susidarymą inkstuose, tulžies ir šlapimo pūslėje. Dėl padidėjusio vandens kietumo vandentiekio sistemoje ir ant santechninės įrangos intensyviai kaupiasi nuosėdos, o tai trukdo normaliam buitinių prietaisų darbui.
 • be cheminių teršalų vandenyje, yra ir biologiniai, sukeliantys skirtingas žmogaus ligas.

Vienareikšmiškai spręsti apie vandens kokybę galima tik atlikus pilną vandens cheminę analizę. Problemą puikiai išsprendžia vandens ruošimo sistemos.

Įmonės rekvizitai

UAB „Vandens Filtravimo Sistemos“
Šilutės pl. 4, Klaipėda, LT-91173
Mob. tel. +370 700 11777
El. p. info@aquafilter.lt
Įmonės kodas 158350052
PVM kodas LT583500515
AB bankas DnB NORD
A.s. LT244010042300090625

Updating…
 • Krepšelyje nėra produktų.