Įgyvendiname projektą „Aplinkai palankių produktų sukūrimas arba esminis patobulinimas ir

įdiegimas (naudojimas) įmonėje Vandens filtravimo sistemos, UAB“


2023 m. birželio 23 d. LR ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4 – 334 UAB „Vandens
filtravimo sistemos“ projektui Nr. 02-012-K-0064 „Aplinkai palankių produktų sukūrimas arba esminis
patobulinimas ir įdiegimas (naudojimas) įmonėje Vandens filtravimo sistemos, UAB“ skirtas 47731 Eur
finansavimas pagal priemonę „Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (ar)
diegimą“. Projekto vertė – 53035 Eur.

 

Pagrindinis projekto tikslas – aplinkai palankaus produkto sukūrimas atliekant esminį
patobulinimą ir įdiegimas (naudojimas) įmonėje. Vykdant projektą numatomas sukurti produktas –
išmaniuoju valdikliu valdoma vandens filtravimo sistema. Projekto tikslui pasiekti bus sprendžiami
uždaviniai, susiję su originalios išmaniuoju valdikliu valdomos vandens filtravimo sistemos išbandymu
realiose sąlygose atliekant eksperimentinius tyrimus, išteklių sukaupimu galutinei produkto versijai bei
galutinės versijos išbandymu.


Projekto įgyvendinimo trukmė: iki 2024-07.


Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos
Lietuva“ lėšomis.